Regulamin International Tippler Fly

REGULAMIN
International Tippler Fly

 

Artykuł I. – Zasady ogólne

1. W locie konkursowym może uczestniczyć od 3 do 20 gołębi
2. Sędzią obserwatorem może być każdy, kto ukończył 15 lat i nie jest spokrewniony z hodowcą organizującym lot konkursowy. Obserwator przed rozpoczęciem lotu konkursowego jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem „ITF (International Tippler Fly)”. Wystarczy jeden sędzia obserwator, może być ich więcej.
3. Zegarek sędzia lub sędziowie ustawiają na czas GMT-tj, czas uniwersalny.
4. Zasady mogą być tłumaczone na języki obce, a oryginalna wersja angielska jest dostępna na stronie: http://www.internationaltipplers.com/rules.php
5.Daty konkursów będą ogłoszone na stronie internetowej ITF (International Tippler Fly)

Artykuł II. – przed wypuszczeniem

1. Uczestnik – hodowca rejestruje swoje konto na ITF, dokonuje potwierdzenia lotu konkursowego na ITF Events page.
2. Sędzia obserwator zobowiązany jest sprawdzić zgodność numerów obrączek podanych w protokole, z tymi które posiadają gołębie biorące udział w konkursie. Sędzia sprawdza również czy obrączki mają odpowiednie rozmiary i czy nie można usunąć je z nóg. Odpowiedni protokół należy pobrać ze strony ITF, wszystkie informacje należy wpisać do protokołu-raportu online zaraz po locie.
3.Przed startem hodowca powinien poinformować sędziego, w jaki sposób sprowadzi gołębie z lotu, informację taką podajemy w protokole

Artykuł III. – wypuszczenie

1. Gołębie startujemy do lotu o zgłoszonej wcześniej godzinie. Wypuszczenie gołębi do lotu spowoduje włącznie automatycznego odliczania, które będzie dostępne dla każdego na stronie ITF.
2. Start gołębi do konkursu może zostać opóźniony do 60 minut, ze względu na złą pogodę lub obecność ptaka drapieżnego – opóźnienie startu należy odnotować w protokole
3. W ciągu pięciu minut wszystkie gołębie powinny być w locie. Dopuszcza się start gołębi poprzez wyrzucenie z ręki. Pomiar czasu lotu stada rozpoczyna się z chwilą startu ostatniego gołębia.

Artykuł IV. – lot

1.Sędzia/sędziowie zobowiązani są, aby cały czas nadzorować lot, przy czym dopuszcza się zmianę sędziego. Czas zamian sędziów należy wpisać w protokole.
2. Obserwacja lotu powinna być prowadzona w wygodnej pozycji zarówno dla sędziego jak i hodowcy.
3. W pierwszych dwóch godzinach lotu dozwolone jest oddalenie się gołębi z zasięgu wzroku sędziego, w następnych godzinach stado może zniknąć z zasięgu wzroku tylko na godzinę – dotyczy to również jednego lub więcej gołębi.
4. Po dwóch pierwszych godzinach konkursu tipplery muszą być widoczne raz na 60 min nawet jeśli nastąpi rozłączenie stada
5. Jeśli gołębie znikają z zasięgu wzroku dłużej niż na 45 min należy odnotować to w protokole
6. Jeżeli jakiś gołąb jest ranny lub zostanie złapany przez drapieżnika (sędzia musi to widzieć) należy odliczyć go od stada. Wszystkie gołębie ścigane przez drapieżnika obowiązuje reguła „60 min”(patrz pkt 3) dopuszczalne są dwa ataki drapieżnika podczas konkursu. Minimum 3 ptaki musi ukończyć lot na podany wcześniej przez hodowcę sygnał.
7. Czas lotu stada mierzy się do lądowania pierwszego gołębia
8. Jeśli hodowca zdecyduje się na zakończenie lotu konkursowego, zobowiązany jest powiadomić o tym sędziego, po czym daje sygnał do lądowania. Z chwilą wydania sygnału do lądowania, sędzia kończy pomiar czasu.
9. Jeśli sygnał do lądowania został wykonany podczas dnia gołębie mogą ponownie wzbić się w powietrze, ale muszą być dostępne do kontroli obrączek w czasie nie dłuższym niż 60 min po zmierzchu.
10. Jeżeli gołąb konkursowy wyląduje dalej niż 68,5 metra od gołębnika, to lot podlega dyskwalifikacji. Nie dotyczy to gołębi ranionych podczas lotu przez drapieżnika.
11. Hodowca ma prawo pozyskać gołębie konkursowe do identyfikacji poza gołębnikiem.
12. Jeśli „lot po zmierzchu” odbywa się zgodnie z regulaminem a hodowca dał sygnał do lądownia gołębie muszą być do kontroli do 60 minut. Natomiast jeśli gołębie po zmierzchu nie będą latać stadem tj stado nie będzie widziane razem, sędzia musi odnotować to w protokole a hodowca ma godzinę na ściągnięcie ptaków z lotu do kontroli. Hodowca może skorzystać z oświetlenia gołębnika. Sędzia przed konkursem musi być poinformowany o sygnale ścigającym gołębie.
13. Sędzia zobowiązany jest do uważnej obserwacji i w razie startu czy lotu niezgodnego z regulaminem musi skontaktować się z właścicielem i wpisując w protokół, podać powód dyskwalifikacji. Jeśli start i lot odbywał się zgodnie z regulaminem, nie może odejść dopóki nie zarejestruje wszystkich numerów obrączek gołębi konkursowych.
14. Podczas lotu hodowca dodatkowo nie może prowokować (płoszyć) gołębi w celu osiągnięcia lepszego wyniku.
15. Podczas lotu sędzia notuje zmiany pogody, (ataki drapieżników) oraz inne znaczące informacje, które mogą być potrzebne hodowcom oceniającym warunki lotu z innych krajów. Notatki te będą zapisane „online” w raporcie jako komentarz do wyników.
16. Jeżeli podczas konkursu na dachu gołębnika pojawi się inny (nie konkursowy) gołąb, hodowca może wpuścić go do gołębnika. By go pozyskać nie może używać „dropperów”

Artykuł V. – po locie

1. Po locie następuje sprawdzenie numerów i nienaruszalności obrączek
2. Hodowca na podstawie notatek sędziego przygotowuje raport online

Artykuł VI. – wysyłanie i publikowanie wyników

1. Hodowca korzystając ze strony ITF wpisuje a zarazem ogłasza czas lotu. Wyniki będą dostępne dla wszystkich po tygodniu od zakończenia konkursu.
2. Jest dwa rodzaje klasyfikacji lotu
a) najdłuższy czas lotu
b) najdłuższy procent lotu nocnego
3. Wygrywa hodowca z najdłuższym czasem lotu.
4. Każdy hodowca może pobrać swój protokół/raport/arkusz i wydrukować jako pamiątkowy dyplom ze strony ITF. Dyplom będzie dostępny zaraz po opublikowaniu wyników.

Artykuł VII. – Pozostałe:

1) System Honorowy (bez sędziego) jest dozwolony w ITF, podczas gdy ten system jest w użyciu, hodowca (zawodnik) automatycznie przejmuje zadania sędziego; Czas wylatany w systemie honorowym będzie wypisany w zależności od długości trwania lotu;
2) Nie sportowe zachowanie ze strony zawodnika lub sędziego powoduje dwuletni zakaz lotu w ramach ITF
3) Organizatorzy ITF zachęcają kluby do wysyłania obserwatorów na wszystkie loty konkursowe w celu sprawdzenia ich przebiegu, oraz ich pisemnego zapisu;
4) Oficjalnym językiem używanym w przepisach i na kartach jest angielski, jednak mile widziani są wolontariusze do tłumaczenia na inne języki;
5) W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas czytania lub rozumienia zasad, skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem ITF;