O Klubie

Klub nasz powstał dnia 20.04.2008 r. w Nowej Sarzynie jako stowarzyszenie zwykłe.
Członkami założycielami są hodowcy z woj. podkarpackiego i lubelskiego: Józef Płachta, Mieczysław Sroka, Janusz Bigas, Paweł Zając, Dariusz Polak i Kazimierz Bartoszek.
W późniejszym okresie, do grupy założycielskiej dołączyli hodowcy z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Obecnie jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, zrzeszającym ponad 30 hodowców. Liczba ta w kolejnych latach z pewnością będzie rosła, gdyż Klub posiada bardzo wielu sympatyków.  Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły służące rozwojowi hodowli gołębi wysokolotnych i organizowaniu lotów konkursowych.

Podstawowym celem członków Klubu jest hodowla gołębi wysokolotnych i organizowanie lotów konkursowych . W początkowym okresie nie zakładaliśmy imponujących wyników w zawodach. Mieliśmy świadomość, że wynik osiąga się wysokiej jakości materiałem i długoletnim doświadczeniem hodowlanym. Warunki takie można spełnić po wielu latach pracy zarówno Klubu jak i hodowców. Stworzenie przez Klub szerokiej rywalizacji lotowej mobilizuje hodowców do selekcji gołębi pod względem lotności. W zależności od możliwości finansowych, liczba kategorii w kolejnych latach będzie się zwiększać.

Powstały już rywalizacje w rasach i kategoria Super Mistrz Klubu. Inne związane np. z liczbą gołębi w lotnym stadzie, pewnie powstaną w przyszłości. Obowiązujący w Klubie regulamin lotów konkursowych daje możliwości udziału w zawodach szerokiej grupie hodowców. Warunki finansowe udziału w Klubie i zawodach zostały ustalone na poziomie niezbędnego minimum potrzebnego do sprawnego funkcjonowania Klubu.

Szczegóły dotyczące członkostwa w Klubie i udziału w zawodach można znaleźć w zakładkach strony
lub pod nr tel. 604427033, 501505233,
Liczymy na pozytywny odbiór w środowisku hodowców i zapraszamy do wspólnej zabawy.

Józef Płachta