Władze Klubu

Zarząd:
Prezes Stowarzyszenia: Józef Płachta
Wiceprezes Kierownik Lotów: Andrzej Chyl
Sekretarz : Kazimierz Bartoszek
Skarbnik: Stanisław Dec
Członek: Janusz Bigas
Członek: Andrzej Matyjanka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Zdzisław Kozłowski
Z-ca przewodniczącego: Józef Chabros
Sekretarz: Dariusz Cygan

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Tadeusz Jaworski
Z-ca przewodniczącego: Franciszek Rudziński
Sekretarz: Lesław Maczuga