Tag Archives: wysokolotnych

II Pokaz Gołębi Wysokolotnych w Nowej Sarzynie

Organizowany w dniach 26-27.02.2011r, II Pokaz Gołębi Wysokolotnych w Nowej Sarzynie odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Wzorem roku poprzedniego połączony był z Walnym Zebraniem Członków Klubu. W zebraniu uczestniczyło 22 hodowców, a obrady podzielone zostały na dwie części. W części pierwszej, w ramach stowarzyszenia zwykłego, przyjęto Regulaminy Lotów Konkursowych i plan działań na rok 2011. W części drugiej  przyjęto uchwałę o powołaniu rejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych. W kolejnych uchwałach przyjęto STATUT Klubu, powołano Komitet Założycielski, wybrano Prezesa Klubu, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.